rozlicz bhp

Rozliczenie usług BHP – aspekty podatkowe dla przedsiębiorców

Andrzej Choroszkiewicz

5.07.2024

rozlicz podatek

Definicja i obowiązkowość usług BHP dla przedsiębiorców

Różne formy świadczenia usług BHP i ich implikacje podatkowe

Traktowanie wydatków na usługi BHP jako kosztów uzyskania przychodu

Prawidłowe dokumentowanie wydatków na usługi BHP dla celów podatkowych

Możliwości wykorzystania ulg podatkowych związanych z BHP

Rozliczenie usług BHP – aspekty podatkowe dla przedsiębiorców Czym są usługi BHP i kiedy są wymagane? Formy świadczenia usług BHP Koszty uzyskania przychodu a usługi BHP VAT a usługi BHP

 • Odliczenie VAT
 • Stawka VAT na usługi BHP

SPIS TREŚCI:

 1. Czym są usługi BHP i kiedy są wymagane?

2. Formy świadczenia usług BHP

3. Formy świadczenia usług BHP

4. Koszty uzyskania przychodu a usługi BHP

5. VAT a usługi BHP

6. Dokumentowanie wydatków na usługi BHP

7. Składki ZUS a usługi BHP

8. Ulgi podatkowe związane z BHP

9. Optymalizacja podatkowa a usługi BHP

Czym są usługi BHP i kiedy są wymagane?

Usługi BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) obejmują działania mające na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Są one obowiązkowe dla większości przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

rozliczenia

Formy świadczenia usług BHP

Usługi BHP mogą być świadczone przez:

 • Pracownika zatrudnionego na etacie
 • Zewnętrzną firmę specjalistyczną
 • Samego pracodawcę (w określonych przypadkach)

Koszty uzyskania przychodu a usługi BHP

Wydatki na usługi BHP stanowią koszty uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy. Obejmują one:

 • Wynagrodzenie pracownika BHP lub opłaty za usługi zewnętrzne
 • Koszty szkoleń BHP
 • Wydatki na sprzęt i materiały związane z BHP

VAT a usługi BHP

Odliczenie VAT

Przedsiębiorca może odliczyć VAT od zakupionych usług BHP, jeśli:

 • Jest czynnym podatnikiem VAT
 • Usługi są związane z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT

Stawka VAT na usługi BHP

Standardowa stawka VAT na usługi BHP wynosi 23%.

Dokumentowanie wydatków na usługi BHP

Prawidłowe udokumentowanie wydatków na usługi BHP jest kluczowe dla ich uznania za koszty podatkowe. Wymagane dokumenty to:

 • Faktury za usługi zewnętrzne
 • Umowy o pracę i listy płac dla pracowników BHP
 • Dokumentacja szkoleń BHP

Składki ZUS a usługi BHP

Jeśli usługi BHP świadczy pracownik zatrudniony na etacie, przedsiębiorca musi odprowadzać składki ZUS od jego wynagrodzenia. W przypadku usług zewnętrznych, składki nie są wymagane.

Ulgi podatkowe związane z BHP

Niektóre wydatki związane z BHP mogą kwalifikować się do dodatkowych ulg podatkowych, np.:

 • Ulga na poprawę warunków pracy
 • Ulga badawczo-rozwojowa (w przypadku innowacyjnych rozwiązań BHP)

Konsekwencje zaniedbań w zakresie BHP

Brak odpowiednich usług BHP może skutkować:

 • Karami finansowymi od Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zwiększonym ryzykiem wypadków i związanymi z tym kosztami
 • Utratą prawa do odliczenia kosztów w przypadku rażących zaniedbań

Optymalizacja podatkowa a usługi BHP

Przedsiębiorcy powinni rozważyć:

 • Wybór najbardziej korzystnej formy świadczenia usług BHP
 • Regularny przegląd wydatków na BHP pod kątem możliwości optymalizacji podatkowej
 • Konsultacje z doradcą podatkowym w celu maksymalizacji korzyści podatkowych

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *