Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – co warto wiedzieć?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – co warto wiedzieć?

11.07.2024 Marta Nałęczniak Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), wyjaśniając jego istotę, rodzaje transakcji podlegających opodatkowaniu oraz obowiązujące stawki podatkowe. T Kluczowe informacje dla podatników, w tym kto jest zobowiązany do zapłaty PCC, jakie są terminy i sposoby płatności oraz jakie zwolnienia i wyłączenia obowiązują w tym podatku. Kwestie praktyczne, takie jak relacja PCC do innych…

Progi podatkowe 2024: Co się zmienia dla polskich podatników?

Progi podatkowe 2024: Co się zmienia dla polskich podatników?

11.07.2024 Agata Wróbel Zmiany w progach podatkowych i ich potencjalnego wpływu na podatników, ze szczególnym uwzględnieniem efektów inflacji na rzeczywiste obciążenia podatkowe. Modyfikacje w uldze dla klasy średniej, w tym planowanych zmian w jej konstrukcji i grupie beneficjentów. Ogólny przegląd systemu podatkowego na 2024 rok, obejmującego porównania międzynarodowe i wskazówki dotyczące planowania podatkowego. SPIS TREŚCI:…

Odliczenia VAT od paliwa w 2024 roku – co się zmieniło?

Odliczenia VAT od paliwa w 2024 roku – co się zmieniło?

Hubert Michalik 9.07.2024 Wprowadzenie nowych zasad umożliwiających pełne (100%) odliczenie VAT od paliwa dla samochodów służbowych w 2024 roku, bez względu na sposób ich wykorzystania. Warunki, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby skorzystać z pełnego odliczenia VAT od paliwa, w tym prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i ewidencji. Wpływ tych zmian na finanse i strategie przedsiębiorstw, w tym…

Podatki a rzeczoznawstwo majątkowe: Kluczowe aspekty

Podatki a rzeczoznawstwo majątkowe: Kluczowe aspekty

Katarzyna Nowak 8.07.2024 Rzeczoznawstwo majątkowe odgrywa kluczową rolę w określaniu podstawy opodatkowania nieruchomości. Precyzyjna wycena dokonana przez rzeczoznawcę ma bezpośredni wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, a także podatku od spadków i darowizn w przypadku dziedziczenia lub przekazywania nieruchomości. Profesjonalna wycena jest niezbędna do zapewnienia sprawiedliwego i adekwatnego opodatkowania, co ma istotne znaczenie zarówno dla…

Rozliczenie usług BHP – aspekty podatkowe dla przedsiębiorców

Rozliczenie usług BHP – aspekty podatkowe dla przedsiębiorców

Andrzej Choroszkiewicz 5.07.2024 Definicja i obowiązkowość usług BHP dla przedsiębiorców Różne formy świadczenia usług BHP i ich implikacje podatkowe Traktowanie wydatków na usługi BHP jako kosztów uzyskania przychodu Prawidłowe dokumentowanie wydatków na usługi BHP dla celów podatkowych Możliwości wykorzystania ulg podatkowych związanych z BHP Rozliczenie usług BHP – aspekty podatkowe dla przedsiębiorców Czym są usługi…

Darowizna w PIT – jak odliczyć i na co uważać

Darowizna w PIT – jak odliczyć i na co uważać

Marta Nałęczniak 5.07.2024 Wyjaśnienie koncepcji darowizny w kontekście podatkowym i jej wpływu na rozliczenie PIT. Praktyczne aspekty odliczania darowizn, w tym rodzaje kwalifikujących się darowizn, limity odliczeń i wymagana dokumentacja. Potencjalne pułapki i błędy związane z odliczaniem darowizn oraz konsekwencje nieprawidłowego ich rozliczenia w zeznaniu podatkowym. 1.Darowizna w PIT – jak odliczyć i na co…

Jak amortyzować środki trwałe? Poradnik dla przedsiębiorców

Jak amortyzować środki trwałe? Poradnik dla przedsiębiorców

Emil Wiśnia 4.07.2024 Rodzaje amortyzacji Procedura obliczania amortyzacji Korzyści z amortyzacji 1.Jak amortyzować środki trwałe? 2. Czym jest amortyzacja? 3.Rodzaje amortyzacji 4.Jak obliczyć amortyzację? 5. Korzyści z amortyzacji Korzyści z amortyzacji Amortyzacja to kluczowy element księgowości każdej firmy, który pozwala na rozliczenie kosztów związanych z zakupem środków trwałych. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat…

Podatek Pośredni

Podatek Pośredni

Marta Nałęczniak 3.07.2024 Definicja podatku pośredniego: Wyjaśnienie, czym jest podatek pośredni i jak działa. Rodzaje podatków pośrednich w Polsce: Omówienie głównych rodzajów podatków pośrednich, takich jak VAT i akcyza. Znaczenie podatków pośrednich: Opis roli podatków pośrednich w generowaniu dochodów budżetowych. Wpływ na gospodarkę: Analiza, jak podatki pośrednie wpływają na ceny towarów i usług oraz na…

Podatek Bezpośredni: Kluczowy Element Polskiego Systemu Podatkowego

Podatek Bezpośredni: Kluczowy Element Polskiego Systemu Podatkowego

Emil Wiśnia Definicja i rodzaje podatków bezpośrednich: czym są podatki bezpośrednie oraz ich główne rodzaje w Polsce, takie jak podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od spadków i darowizn oraz podatek od nieruchomości. Znaczenie i wpływ na gospodarkę: odatki bezpośrednie są kluczowym źródłem dochodów publicznych, finansującym budżet państwa….